UNGE

Bøvler du med livet?

At leve livet kan på en måde anskues som en opgave. Og ungdommen er en periode af ens liv, hvor livsopgaverne stimler sammen både i mængde og tyngde. Nogle gange kan du måske opleve det som om det hele smelter ned inden i dig, og måske kan du få en fornemmelse af ikke længere at kunne overkomme det hele. Måske føler du, at du ikke kan slå til eller at du ikke er god nok. Du kan måske opleve et stort præstationspres – fra samfundet, fra skolen, fra dine forældre, en træner eller fra dig selv. Måske oplever du, at der ligger et tungt ansvar på dine skuldre og at bekymringer hober sig op, så du ikke føler, at du kan være til stede i livet.

Det kan også være, at du bøvler med relationer til jævnaldrende eller familie. Måske har du ubehagelige erfaringer med dig i form af mobning, ensomhed og følelsen af at være anderledes. Erfaringer som disse kan nogle gange komme til at spænde ben for, at man lever livet på den måde, man gerne vil.

Nogen kan under deres opvækst have haft svært ved at udvikle kontakt til og sprog for deres følelser, hvilket kan skabe vanskeligheder på ens vej gennem livet. Er det mon sådan for dig?

De belastninger, man slås med, kan udvikle sig til symptomer, der ligner depression, angst og stress. De kan udvikle sig til skadelige reaktioner udadtil i form af fx. vredesudbrud og vold. Belastningsreaktionerne kan også vendes indad og eksempelvis vise sig som lavt selvværd, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser.

Hvad er er vigtigt for dig? Få skabt retning i dit liv

Problemer kan overtage kraften fra andre vigtige dele af ens tilværelse, bl.a. kan man komme til at tabe vigtige værdier af syne. Hvis du kommer hos mig i en periode, så håber jeg, at du både vil opleve det som trygt og som et frirum, hvor du kan tale åbent og ærligt omkring det svære i dit liv. Samtidig vil jeg sammen med dig forsøge at skabe klarhed omkring, hvad der er vigtigt for dig, så du får mulighed for at få skabt retning i dit liv.

Metode – Hvad er der sket? Og hvad er det skete kommet til at stå i vejen for?

Når man bøvler med livet på den ene eller den anden måde, er der i min optik altid en grund til, at det er blevet svært. Der er altid sket noget! Hvis du kommer til mig, taler vi både om dét, der er sket og som har skabt problemer, og samtidig prøver vi at forstå, hvordan dét, der er sket, er kommet til at stå i vejen for dét, der er vigtigt for dig.

Vi prøver at finde mening i dit liv sammen. Samtidig vil vi begynde at planlægge handlinger, der skal skabe tættere forbindelser mellem det, du oplever som vigtigt, og de handlinger, du fører ud i livet.

Hos mig vil du opleve, at jeg altid vil se problemet som problemet – og ikke se dig som problemet. I samarbejde med dig skræddersyr vi et forløb, der passer til dine behov. Jeg støtter dig i at håndtere konkrete problemer på nye og mere hensigtsmæssige måder.