PERSONDATA POLITIK

Persondatapolitik

Som psykolog er jeg forpligtet til at beskytte dine personlige data. I forbindelse med vores samarbejde indhenter jeg kun de data, der er nødvendige for behandlingen i min praksis. Jeg indhenter og udleverer ikke oplysninger om dig fra andre instanser uden først at have drøftet det med dig og fået dit samtykke hertil.

Som psykolog er jeg lovgivningsmæssigt (Psykologloven og Sundhedsloven) forpligtet til at føre ordnede optegnelser over vores forløb (journalpligt) samt at opbevare din journal i 5 år beregnet fra datoen for den sidst foretagne optegnelse. Du har altid krav på aktindsigt i din journal.

Lovgivning

Jeg er som autoriseret psykolog (og dermed dine data) underlagt følgende:

  1. Psykologloven (du kan læse nærmere herom på www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=198170)

  2. Sundhedsloven (du kan læse nærmere herom på www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=198271)

  3. Loven om offentlighed i forvaltning (du kan læse nærmere herom på www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299)

  4. Etiske principper for nordiske psykologer (du kan læse nærmere herom på www.dp.dk/etiske-principper-for-nordiske-psykologer)

  5. Tavshedspligt (du kan læse nærmere herom i forvaltningsloven §27 og straffeloven § 152).

Datasikkerhed

Elektronisk materiale opbevares i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning (Den nye persondataforordning af 25. maj, 2018).

Jeg beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering og adgangskoder.

I tilfælde af at der skulle opstå et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for, at dine data ikke længere er sikret, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Tilbagetrækning af samtykke til behandling af dine personoplysninger

Du kan altid begrænse, blokere eller trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på mail: kontakt@katrinenoerregaard.dk

Hvis du har spørgsmål, der ikke er blevet besvaret her, er du velkommen til at kontakte mig.