OM MIG

Katrine Risbjerg Nørregaard

Cand. Psych. Aut.

Jeg er 42 år, gift med Jacob og har to piger på henholdsvis 6 og 10 år.

Jeg blev færdiguddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2013 og autoriseret ved Dansk Psykolognævn i 2019. Bag mig har jeg også en uddannelse som lærer samt en grunduddannelse fra Århus Kunstakademi.

Mine værdier

I alt mit arbejde er det centralt for mig at øge børn, unge, voksne og familiers trivsel. Mine værdier drejer sig om:

  • at være autentisk. Jeg bestræber mig på at være professionel og til stede som et helt menneske, der både forsøger at forstå den historie, der ligger bag et problem, og samtidig også tillader mig at mærke de rå følelser, der kan være forbundet med historien. For mig at se er det når vi lytter til historien, forsøger at forstå dens kompleksitet samt åbner op for de følelser, der er forbundet med problemerne, at der bliver skabt bevægelse, medfølelse og rum for forandring.

  • at være modig

  • at være passioneret i mit arbejde

  • at være nysgerrig og åben i forhold til at forstå problematikker og mennesker. At være kreativ i min måde at skabe processer på

Jeg bliver beskrevet som..

Jeg bliver beskrevet som en empatisk, organiseret og idérig psykolog, der sætter mennesket først og formår at skabe forandring – også i sager, hvor der kan herske høj kompleksitet og afmagt.

Erfaring

Som psykolog har jeg en bred og solid praktisk erfaring fra 7 års arbejde i kommunalt regi. De sidste 3 år har jeg primært ført samtaler med unge, der har udviklet spiseforstyrrelser samt med voksne, der er blevet ramt af efterfødselsreaktioner og har udvist symptomer inden for områderne angst og depression.

I mit virke har jeg haft individuelle samtaler med børn, unge og voksne. Jeg har også erfaring med grupper – herunder netværksmøder i skoleregi, par og familier samt med gruppeledelse i det kognitive angstbehandlingsprogram ”Cool Kids” og i vredeshåndteringsprogrammet ”Diamantforløbet”.

Jeg har erfaring med at give supervision til psykologer samt til pædagogisk personale.

Kurser

Jeg er igang med en 2-årig systemisk efteruddannelse i psykologiske og psykiatriske perspektiver ved Metalog.

Derudover har jeg kurser inden for Acceptance and Commitment Therapy, mentaliseringsbaseret terapi og narrativ terapi. Jeg har også kurser inden for mere specifikke områder som behandling af spiseforstyrrelser hos børn og unge, angstbehandling af børn og unge (Cool Kids), vredeshåndtering (Diamantforløbet), konflikthåndtering, krisehåndtering, ledelse og organisation, konsultation, terapeutisk leg mellem børn og deres forældre (Theraplay), tilknytning mellem børn og forældre (Circle of Security Parenting), efterfødselsreaktioner og traumatiske fødselsoplevelser.

Jeg vægter løbende opkvalificering af mit arbejde i form af såvel kurser som supervision.

 

Tidligere ansættelser
  • 2016-2021. Psykolog ved Psykologenheden i Vejen Kommune

  • 2014-2016. Psykolog ved PPR og Specialpædagogik i Aarhus

  • 2013-2014. Psykolog ved PPR i Ikast-Brande Kommune

Jeg har tidligere været frivillig ved TUBA, Kvisten, Gallo Kriserådgivning og ved De Kreative Værksteder på Psykiatrisk Hospital i Aarhus.